jobbsøkerhjelpen

Jobbsøkerkurs for unge flyktninger

Prosjekter og tjenester

Jobbsøkerkurs for unge flyktninger

Om aktiviteten

Jobbsøkerhjelpen har fått midler til å arrangere egne jobbsøkerkurs for unge bosatte flyktninger mellom 16 og 26 år. Disse kursene ligner de ordinære kursene, men er da tilpasset unge som er nye i Norge. Tiden er utvidet med en time per kursdag, og en ekstra veileder. Språket er enklere, det er lagt mer vekt på deltakelse fra ungdommene, og ekstra en-til-en veiledning. Vi har muligheten til å arrangere 10 kurs for flyktninger bosatt utenfor Oslo, og 5 kurs for bosatte i Oslo. Ved å tilby slike kurs ønsker vi å være et supplement til det gode integreringsarbeidet som allerede gjøres i kommunene. Kurset koster i alt 5 000,- i egenandel.

Les mer om tilbudet og forutsetningene her.

Jobber du med unge bosatte flyktninger og tenker at dette hadde vært nyttig for dere? Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig Selamawit Haile på tlf. 45253426 eller epost selamawit@jobbsokerhjelpen.no

For mer informasjon, kontakt oss

andre
prosjekter