jobbsøkerhjelpen

Jobbsøkerhjelpen søker nye veiledere

News

Jobbsøkerhjelpen søker nye veiledere

Skrevet av:
Miriam Mardan
Styreleder
Sep 16, 2020

Jobbsøkerhjelpen leter etter deg som har lyst til å bidra til at ungdom og unge voksne får muligheten til å komme ut i arbeidsmarkedet. Jobbsøkerhjelpens veiledere gjennomførerjobbsøkerkurs og veiledninger, og er en viktig del av organisasjonens utvikling. Nå ser vi etter flere som vil bidra og ønsker en meningsfull deltidsjobb. Dette er en fleksibel deltidsstilling, hovedsakelig kveldstid.

Arbeidsoppgaver:

-      Holde jobbsøkerkurs i samarbeid med andreveiledere.

-      Holde en-til-en veiledninger for Jobbsøkerhjelpen på ulike lokasjoner

-      Bidra til organisasjonsutvikling og nye prosjekter

-      Holde metodekurs for voksne som jobber med ungdom

-      Holde andre eksterne kurs og veiledninger

Vi ser etter deg som:

-      Har et hjerte for ungdom og ser ressursene og mulighetene hos dem

-      Er god til å lytte og til å formidle kunnskap og tilbakemeldinger

-      Er genuint interessert i å gjøre andre gode

-      Ikke er redd for å ta ansvar og initiativ

-      Er tålmodig og tolerant overfor kolleger og ungdom

-      Er samarbeidsvillig; nesten all aktivitet skjer i grupper

-      Er glad i forandringer og nye utfordringer

-      Har mulighet til å jobbe fleksibelt

Om Jobbsøkerhjelpen

Jobbsøkerhjelpen er en ideell stiftelse som tilbyr gratis jobbsøkerveiledning for ungdom og unge voksne. Vi har som mål at alle unge mennesker skal få tilgang til profesjonelljobbsøkerveiledning når de ønsker seg en jobb, uansett bakgrunn og livssituasjon.

Våre kjerneaktiviteter er gratis kurs, en-til-en veiledninger og metodekurs. De ansatte er unge og har ulike bakgrunner, til sammen er dette mangfoldet det som skaper verdien av Jobbsøkerhjelpen. Vi har base i bydel Gamle Oslo, men er et tilbud for alle uansett hvor man bor.

Jobbsøkerhjelpen har siden 2017 veiledet rundt 700 ungdom ut i arbeid. Ved siden av våre kjerneaktiviteter har vi blant annet hatt prosjekter med unge bosatte flyktninger(landsdekkende), unge kvinner, oppfølgingsprosjekt, karriereveiledning, kurssalg samt foredragsvirksomhet.  

Ønsker du å bli en del av oss?

Send CV og søknad til miriam@jobbsokerhjelpen.no senest innen 1.oktober 2020.

Har du spørsmål om Jobbsøkerhjelpen eller stillingen?

Kontakt styreleder Miriam Mardan på tlf: 98077316 eller epost: miriam@jobbsokerhjelpen.no