jobbsøkerhjelpen

Vi søker ny daglig leder!

News

Vi søker ny daglig leder!

Skrevet av:
Miriam Mardan
Styreleder
Jun 26, 2020

Vi leter etter en ny daglig leder til den ideelle stiftelsen og sosiale entreprenøren Jobbsøkerhjelpen. Jobbsøkerhjelpen har som mål at all ungdom som vil jobbe, skal kunne gjøre det. Organisasjonen har vært gjennom en oppstartsfase og vekst de siste tre årene, og blant annet vært nominert til årets sosiale entreprenør to ganger. Nå trenger vi noen som kan utvikle organisasjonen videre.

Vår nye daglige leder har et stort hjerte for ungdom. Du tror på de ressursene som finnes i hvert enkelt menneske og at mangfold gjør samfunnet og arbeidsplassene våre bedre. Våre unge veiledere lærer ungdom å skaffe sin aller første jobb, og daglig leder har et ansvar for å både rekruttere, utvikle og ta vare på de ansatte. Du har en inkluderende lederstil,samtidig som du selv må tenke nytt, være strategisk og prioritere.

Daglig leder har overordnet ansvar for utvikling av stiftelsen og rapporterer til styret. En av dine viktigste oppgaver vil være å sikre finansiering, og det vil derfor være viktig at du har erfaring med påvirknings-og/eller salgsarbeid, forstår sammenhenger i samfunnet, samt at du er god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig. Du må også være en god nettverksbygger, se muligheter og være en pådriver for igangsetting av prosjekter.

Som sosial entreprenør tar vi utgangspunkt i et konkret samfunnsproblem, at ungdom fra lavinntektsfamilier jobber markant mindre ved siden av skolen enn annen ungdom. Vi måler effekten av aktiviteten ved hjelp av egne verktøy og ved hjelp av forskning. Det er derfor viktig at du har analytiske og kan se på et problem fra ulike innfallsvinkler. Det er også sværtviktig å kunne lytte til erfaringen til de som er rammet av problemet.

Vi har en liten administrasjon, men er medlem av Tøyen Unlimited, et felleskap for sosiale entreprenører. I tillegg er vi i dag en del av arbeidsfellesskapet på Aktivitetshuset K1, drifta av bydel Gamle Oslo. Vi er også med i sosent-programmet til Reach for Change, der det er jevnlig oppfølging og kursing.

Les mer om organisasjonens mål og visjoner her

Erfaring:

·      Minimum 3-årig universitet/høyskole innen relevante felt eller tilsvarende arbeidserfaring

·      Erfaring fra organisasjoner og/elleroppstartsbedrift eller privat næringsliv

·      Ledererfaring eller erfaring med å lede prosjekt

·      Kjennskap til regnskap/budsjett ogøkonomistyring

·      Kunnskap om politiske prosesser og offentligforvaltning

Egenskaper:

·      Målrettet og dedikert – engasjert i tema ungdom og arbeid

·      Trives med å jobbe selvstendig - det vil si –evne til å igangsette og gjennomføre oppgaver som sikrer fremdrift i organisasjonen

·      Gode lederegenskaper – trives med å motivere og jobbe sammen med unge ansatte

·      Gode samarbeidsegenskaper og god til å byggenettverk både internt i organisasjonen og eksternt

·      Analytiske evner – god til å se sammenhenger,hente inn kunnskap og innehar systemforståelse

·      Evne til å tenke strategisk og prioritere

Vi kan tilby:

·      Store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag

·      Et mangfoldig arbeidsfellesskap med ungeveiledere og gode støttespillere i styret og vårt nettverk

·      Muligheter for personlig og profesjonellutvikling gjennom tilgang til ulike sosiale entreprenør-programmer

Send søknad og CV til miriam@jobbsokerhjelpen.no

Søknadsfrist: 1. august

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Miriam Mardan på telefon 98077316 eller e-post miriam@jobbsokerhjelpen.no